Hairppening

Be sy'n Toriadau?

Daeth Toriadau i fodolaeth mewn cyfnod o ddeddfwrfa Tori. 
Efallai eu bod yn arbrawf cymdeithasol yn profi'r llyffant berwedig. Yn bendant mae arnynt ddyled i Yoko Ono.


I hereby confirm, that the first Hairppening took place on 26.7.2020 in Menai Bridge, Wales.

Unser neuer Service / Ein gwasanaeth newydd

Ydych chi eisiau torri gwallt gwych ac yn caru gelato Eidalaidd a gwynt Cymru?
Yna rydych chi eisiau Hairvantgarde, yna rydych chi eisiau ni! Rydyn ni'n torri'ch gwallt yn yr awyr agored ac am ddim.

Sie wollen einen tollen Haarschnitt und lieben italienisches Gelato und den walisischen Wind?
Dann wollen Sie Hairvantgarde, dann wollen Sie uns! Wir schneiden Ihr Haar unter freiem Himmel und ganz kostenlos.